International Police Association Sekcja Polska Region Częstochowa

Jak co roku zgodnie z tradycją Zarzad Regionu IPA Czestochowa w dniu 21 grudnia 2018r o godz. 17.00 zoragnizował dla swoich członków, sympatyków oraz przyjaciół Regionu spotkanie Wigilijne w klubie FIVE O'CLOCK znajdującego się w budynku Filharmonii częstochowskiej. W spotkaniu udział wzięło 50 osób.

Życzenia Bożonarodzeniowe złożyli: Zdzisław Wolski- Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, podisp. Mariusz Strzelecki – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, Sławomir Balik - Przewodniczący Regionu IPA Cz-wa oraz ks. kanonik Romam Rakowiecki, który pobłogosławił opłatek.

W świątecznym nastroju połamaliśmy się opłatkiem składając sobie świąteczne życzenia. Następnie zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Magiczny wieczór, spędzony w serdecznej atmosferze, wśród grona przyjaciół jak również przy świątecznych przysmakach przygotowanych przez kuchnie klubu FIVE O' CLOCK.

Tekst: Sławomir Balik
Foto: Jarosław Groszek

Dane teleadresowe:

SPP KWP K-CE, Częstochowa, ul. Legionów 26, pok. 315

Zebrania zarządu w 1 i 3 środę m-ca w godz. 9.00-12.00 na ul. Legionów 26.
Skarbnik przyjmuje w każdą środę na ul. Legionów 26 w godz. 9.00-12.00.

Tel. +48 531 787 687
+48 603 881 534

Komunikaty