International Police Association Sekcja Polska Region Częstochowa

Powstanie Sekcji Wojewódzkiej IPA w Częstochowie datuje się na dzień 25.09.1992r., kiedy to na zebraniu założycielskim grupa 26 funkcjonariuszy policji podjęła jednogłośnie uchwałę o jej powstaniu. Pierwszym Przewodniczącym Sekcji Wojewódzkiej został kol. Marek Kobędzab (nr leg. PL 00094). W ówczesnym okresie sekcja liczyła 26 członków. W okresie do marca 1999r. liczebność  grupy  zwiększyła się do 52 członków.

W dniu 19.03.1999r. na spotkaniu sprawozdawczym Grupa wojewódzka IPA w Częstochowie przekształciła się w Oddział Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA w Katowicach. W sierpniu 2000r. Prezydium Oddziału postanowiło przekształcić Oddział w Region. Na zebranie członków IPA , które zostało potraktowane jako sprawozdawczo-wyborcze w związku z przekształceniem Oddziału w Region zaproszeni zostali: Prezes Śl.Gr.Woj. kol. Jacek Pędras i sekretarz Paweł Michalak,którzy czuwali nad prawidłowością przebiegu obrad. We wrześniu na posiedzeniu Sekcji Polskiej w Kręglu, Oddział oficjalnie został przekształcony w Region IPA Częstochowa.

Przewodniczącymi Regionu kolejno wybierani byli:

  • w latach 1992 - 1999 kol. Marek Kobędza (2 kadencje)
  • w latach 1999 - 2007 kol. Ryszard Ciesielski (3 kadencje)
  • w latach 2007 - 2009 kol. Henryk Dąbrowski (1 kadencja)
  • w latach 2009 - 2015 kol. Andrzej Ulman (2 kadencje)
  • w latach 2016 - aktualnie kol. Sławomir Balik (3 kadencja)

Na dzień 1 styczeń 2016r. Region liczy 124 członków i 49 sympatyków IPA.

Historia powstania IPA Częstochowa w skrócie:
1. Marek Kobędza - pierwszy przewodniczący
2. Ryszard Ciesielski - drugi przewodniczący
3. Przekształcenie Oddziału w Region - rok 1999
4. Prezydium Regionu - lata 2009 - 2012
5. Prezydium Regionu - lata 2013 - 2015
6. Prezydium Regionu - lata 2016 - aktualnie

Poniższej znajdują się fotografie ułożone chronologicznie dot.  pkt. od 1 do 6 historii Regionu IPA Częstochowa.

Dane teleadresowe:

SPP KWP K-CE, Częstochowa, ul. Legionów 26, pok. 315

Zebrania zarządu w 1 i 3 środę m-ca w godz. 9.00-12.00 na ul. Legionów 26.
Biuro IPA przyjmuje w środy dwa razy w miesiącu.

Tel. +48 531 787 687
+48 513 105 080

Komunikaty

25 05.2023

Zarząd Regionu IPA Częstochowa zaprasza w dniu 11 czerwca 2023 roku od godz. 10.30 na Piknik Rodzinny który zorganizowany będzie na terenie leśniczówki "Żubrówka" mieszczącej się w Zielonej Górze (42-256 Kusięta 2a) https://goo.gl/maps/Ju4N5ApseyxG92zw7.

Zapewniamy miłą atmosferę, napoje zimne i gorące, dania z grilla, oprawę muzyczną oraz zabawy dla dzieci które także będą mile widziane na spotkaniu. U "najwyższych czynników" zamówiliśmy piękną słoneczną pogodę odpowiednia do zrelaksowania się na łonie przyrody.

Koszt udziału w spotkaniu wyniesie "symboliczne" 20 zł które wpłacić będzie można po dotarciu na miejsce spotkania.

Zapisy przyjmują Sławomir Balik /tel. 531 787 687/, oraz Bogdan Wiśniewski /tel.513 105 080/.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !