International Police Association Sekcja Polska Region Częstochowa

W dniu 23 marca 2016 r. w Częstochowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionu IPA Częstochowa z działalności za lata 2013 - 2015. Po sprawozdaniu z działalności regionu przez ustępującego przewodniczącego Andrzeja Ulmana i członków jego zarządu oraz udzieleniu absolutorium przystąpiono do wyborów nowych władz regionu.

Tradycyjnie, członkowie i sympatycy IPA Regionu Częstochowa wraz z osobami bliskimi spotkali się w klubie jazzowym filharmoni częstochowskiej na corocznej kolacji świątecznej. Podczas uroczystości dwóm nowym sympatykom stowarzyszenia przewodniczący regionu wręczył legitymacje życząc owocnej współpracy i zadowolenia z obu stron.

Jak staje się już tradycją, czas na pożegnanie zimy na stoku narciarskim. W tym roku wybraliśmy się w rejon Beskidu Śląskiego do Wisły. W czwartek rano 3 marca 2016 zapakowaliśmy dobre humory, narty do busa i w grupie 17 koleżanek i kolegów  wyruszyliśmy w drogę.

Klub „Paradoks” w budynku filharmonii w Częstochowie był miejscem spotkania w dniu 18.12.2015r. członków i sympatyków Regionu. Kilka osób obchodziło jubileusz przynależności do stowarzyszenia i z tej okazji zostali uhonorowani pamiątkowymi „deskami”, które w imieniu Zarządu wręczył Przewodniczący Andrzej Ulman.

Na strzelnicy sportowej przy ul. Andrzeja w Częstochowa spotkało się 35 uczestników członków i sympatyków II Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przewodniczącego Regionu IPA Częstochowa. W kategorii kobiet do strzelania z pistoletu typu „Margoli” kal. 5,6mm z odległości 25m przystąpiło 12 zawodniczek.

Dane teleadresowe:

SPP KWP K-CE, Częstochowa, ul. Legionów 26, pok. 315

Zebrania zarządu w 1 i 3 środę m-ca w godz. 9.00-12.00 na ul. Legionów 26.
Skarbnik przyjmuje w każdą środę na ul. Legionów 26 w godz. 9.00-12.00.

Tel. +48 531 787 687
+48 603 881 534

Komunikaty