International Police Association Sekcja Polska Region Częstochowa

W dniu 5 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej KMP w Częstochowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Regionu IPA Częstochowa za 2013 r. Zebranie otworzył przewodniczący Regionu Andrzej Ulman, przedstawił porządek zebrania, a następnie sprawozdanie z działalności w 2013 r.

Rozliczenia finansów dokonał skarbnik Jan Konarski, a sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca Maria Łokaj. Następnie przewodniczący Regionu przedstawił propozycje spotkań i imprez w 2014 roku, po czym rozpoczęła się dyskusja i przyjęcie od uczestników zebrania wniosków i uwag dotyczących działalności Regionu. Po dyskusji podjęto stosowne uchwały dotyczące omawianych tematów.

Z okazji 15-lecia przynależności do Sekcji Polskiej IPA, Wacław Gabryś otrzymał od Zarządu Regionu pamiątkową deskę z gratulacjami i życzeniami dalszej owocnej współpracy w myśl idei Servo Per Amikeco. Zebranie zamknął przewodniczący Regionu, dziękując za udział i życząc udanych spotkań i imprez w 2014 r.

tekst i zdjęcia: Andrzej Ulman

Dane teleadresowe:

SPP KWP K-CE, Częstochowa, ul. Legionów 26, pok. 315

Zebrania zarządu w 1 i 3 środę m-ca w godz. 9.00-12.00 na ul. Legionów 26.
Skarbnik przyjmuje w każdą środę na ul. Legionów 26 w godz. 9.00-12.00.

Tel. +48 531 787 687
+48 603 881 534

Komunikaty

17 03.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy
 
W wyniku panującej  epidemii w trosce o Nasze zdrowie  informuję ,  że spotkanie Wielkanocne Regionu IPA  Częstochowa  mające   odbyć się   w dniu 27.03.2020r. w klubie TORII  zostaje
 
 ODWOŁANE
 
W imieniu Zarządu  Regionu IPA Częstochowa serdecznie  zapraszam na następne imprezy organizowane przez Nas
 
Z wyrazami szacunku
Sławomir BALIK