International Police Association Sekcja Polska Region Częstochowa

W dniu 6 marca 2013 r. w Częstochowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Regionu IPA Częstochowa z działalności za lata 2009-2012.

Po udzieleniu absolutorium przystąpiono do wyborów nowych władz regionu. Na Przewodniczącego na lata 2013-2016 wybrano Andrzeja Ulmana. Członkami Zarządu zostali: Sławomir Balik, Przemysław Kołomycew, Jan Konarski, Robert Kuzior, Jan Ligudziński, Zdzisław Nowak i Dariusz Wącław. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Maria Łokaj, Zofia Ziembińska i Gabriel Pidzik.

tekst i zdjęcia: Janusz Zapisek

Dane teleadresowe:

SPP KWP K-CE, Częstochowa, ul. Legionów 26, pok. 315

Zebrania zarządu w 1 i 3 środę m-ca w godz. 9.00-12.00 na ul. Legionów 26.
Skarbnik przyjmuje w każdą środę na ul. Legionów 26 w godz. 9.00-12.00.

Tel. +48 531 787 687
+48 603 881 534

Komunikaty

17 03.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy
 
W wyniku panującej  epidemii w trosce o Nasze zdrowie  informuję ,  że spotkanie Wielkanocne Regionu IPA  Częstochowa  mające   odbyć się   w dniu 27.03.2020r. w klubie TORII  zostaje
 
 ODWOŁANE
 
W imieniu Zarządu  Regionu IPA Częstochowa serdecznie  zapraszam na następne imprezy organizowane przez Nas
 
Z wyrazami szacunku
Sławomir BALIK