International Police Association Sekcja Polska Region Częstochowa

 

ZEBRANIE SPAWOZDAWCZO WYBORCZE

REGIONU IPA CZĘSTOCHOWA
04 kwietnia 2019

W dniu 03.04.2019 r. w klubie TORRA odbyło się zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Regionu IPA Częstochowa, w którym uczestniczyło 40 członków. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w ostatniej kadencji, a komisja rewizyjna w swoim sprawozdaniu stwierdziła prawidłowe prowadzenie ksiąg i dokumetów. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Następnie przeprowadzono wybory do Zarządu IPA Regionu Częstochowa na lata 2019- 2023. Na przewodniczącego Zarządu ponownie wybrano kol. Sławomira BALIK. Sekretarzem został kol. Arkadiusz ZADROS, z-cą sekretarza Marcin JEZIOROWSKI, skarbnikiem kol. Jan KONARSKI. Ponadto członkami zarządu zostali kol.: Zofia Ziębińska, Dorota Kobędza, Jarosław Groszek. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej wybrano kol. Marię ŁOKAJ. Wybrano również delegatów na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą.
Nowo wybrany przewodniczący podziękował zebranym za wybór i zaufanie oraz nakreśłił plan pracy na nowa kadencje.

Tekst przygotował: A. Zadros

Dane teleadresowe:

SPP KWP K-CE, Częstochowa, ul. Legionów 26, pok. 315

Zebrania zarządu w 1 i 3 środę m-ca w godz. 9.00-12.00 na ul. Legionów 26.
Biuro IPA przyjmuje w środy dwa razy w miesiącu.

Tel. +48 531 787 687
+48 513 105 080

Komunikaty

25 05.2023

Zarząd Regionu IPA Częstochowa zaprasza w dniu 11 czerwca 2023 roku od godz. 10.30 na Piknik Rodzinny który zorganizowany będzie na terenie leśniczówki "Żubrówka" mieszczącej się w Zielonej Górze (42-256 Kusięta 2a) https://goo.gl/maps/Ju4N5ApseyxG92zw7.

Zapewniamy miłą atmosferę, napoje zimne i gorące, dania z grilla, oprawę muzyczną oraz zabawy dla dzieci które także będą mile widziane na spotkaniu. U "najwyższych czynników" zamówiliśmy piękną słoneczną pogodę odpowiednia do zrelaksowania się na łonie przyrody.

Koszt udziału w spotkaniu wyniesie "symboliczne" 20 zł które wpłacić będzie można po dotarciu na miejsce spotkania.

Zapisy przyjmują Sławomir Balik /tel. 531 787 687/, oraz Bogdan Wiśniewski /tel.513 105 080/.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa !